• Bewust Zijn,  Cacao,  Ceremonies,  Rituelen

    The SPIRIT of CACAO

    Als ik Cacao drink, alleen of in een ceremonie met anderen, dan is het belangrijkste voor mij de verbinding vanuit mijn hart met de Spirit van Cacao… Madre Cacaocita te verwelkomen, haar uit te nodigen, te danken,…