Bewust Zijn,  Rituelen,  Vrouw Zijn

Her-inner je wie je ten diepste bent…

Eind augustus heb ik een retreat gedaan bij Yama Voorhorst: “Re-alignment, diving into la Memoria”… Samen met een aantal prachtige zusters ben ik diep gedoken, ondergedompeld in alle wijsheid en liefde in en om ons heen. Verbonden met de aarde, de wind, het water en het vuur. Met de planten, dieren en stenen. Met de Bron, het Universum. En ons eigen kloppende hart als liefdevol midden!

Ik heb het altijd geweten…altijd zo’n sluimerend gevoel van verdriet en heimwee…soms wat meer op de achtergrond, soms heel sterk op de voorgrond. Wat mis ik dan? M’n moeder..? Ja, zeker ook! Maar daar bleek nog iets groters, diepers, breders onder te zitten. Het diepe diepe verlangen om me thuis, verbonden en geliefd te weten op aarde. Thuiskomen! Me verbonden weten met de Bron én met Moeder Aarde, diep in mezelf, mijn hele wezen. Weten wat mijn plek is, wie ik ben, en wat ik te doen heb. En dat wat ik te doen heb gaat uiteraard ook over vrouw-zijn en zusterschap. Dat zal zich steeds verder uitkristalliseren, maar de basis is er, heel stevig!  

Twee dagen na deze retreat, mocht ik zelf twee vrouwen begeleiden om zich dieper te verbinden met en te openen voor hun basis, hun bekken, de wijsheid en kracht die in hun baarmoeder huist. Ik mocht namelijk de Rite van de Baarmoeder aan deze twee vriendinnen doorgeven. Heel liefdevol en gedragen, elkaar zien en eren. Hoe dieper ik zelf weet, hoe dieper ik andere vrouwen mee kan nemen, uit kan nodigen. Wetende dat we als vrouwen verbonden zijn, vanuit onze baarmoeders. Met elkaar, met alle vrouwen die ons voor zijn gegaan en alle vrouwen die na ons komen. Die kracht, dáár weer mee te verbinden. Dat is één van de zegens van de Rite van de Baarmoeder. 

De vrouwelijke energie is duizenden jaren collectief ontkent, onderdrukt en misbruikt. Hier draag je als vrouw bewust of onbewust pijn en verdriet van mee. Pijn van moeders en voormoeders, van het gehele vrouwelijk collectief en van Moeder Aarde. En als vrouw heb je ook persoonlijke verwondingen opgelopen in dit leven (en voorgaande levens). Waardoor de vrouwelijke energie niet meer als kracht vrij ín en dóór jou stroomt.

We leven nu in een tijd dat elke vrouw zich weer mag en kan gaan her-inneren wie ze ten diepste is! De Rite van de Baarmoeder is een zeer krachtig ritueel darvoor, ontvangen en doorgegeven door een lijn van vrouwen uit de Amazone, daar waar de creatie van Moeder Aarde in overvloed aanwezig is.

Tijdens de Rite van de Baarmoeder ga je je verbinden met jouw zachte centrum van kracht, diepe innerlijke wijsheid en creatie. Met jouw basis, de plek waar jij jezelf kunt dragen én waar je je gedragen weet door je voormoeders, je zusters en Moeder Aarde.

Je baarmoeder is de plek van waaruit iets nieuws geboren wordt, van waaruit je creëert en van waaruit jouw moeder jou het leven heeft doorgegeven. Door jouw baarmoeder stroomt dus de creatiekracht, de (seksuele) levensenergie van jouw hele vrouwenlijn. Wat uit jou geboren mag worden kan van alles zijn: een kind, een project, kunst, muziek, bedrijf, etc. Oók als je geen fysieke baarmoeder meer hebt, want dan heb je nog steeds een energetische baarmoeder!

Door je baarmoeder ben je verbonden met de kracht en wijsheid van het hele vrouwelijk collectief en Moeder Aarde. Het weten over leven en dood. Geboorte en sterfte. Over creatie en destructie. Over licht en donker. En weten over wat dienend is, dienend voor jou, dienend voor het geheel.

‘DE BAARMOEDER IS GEEN PLEK OM ANGST EN PIJN IN TE BEWAREN
DE BAARMOEDER IS EEN PLEK VAN CREATIE EN GEBOORTE VAN LEVEN’

De Rite is een inwijding, heling en zegening. Een wedergeboorte van de krachtige, krachtige en liefdevolle essentie van jouw vrouw-zijn. De Rite is een geschenk aan jezelf, aan vorige generaties én aan volgende generaties. 

Programma Rite van de Baarmoeder
* Aankomen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel
* 1e ronde: delen / sharing / jezelf inbrengen
* 2e ronde: meditatie / visualisatie en opstelling van de vrouwenlijn
* 3e ronde: innerlijk werk
* 4e ronde: Rite van de Baarmoeder bij de IJssel
* 5e ronde: delen / sharing, dankbaarheidsritueel met bloemen & kruiden,
* Bekrachtiging door de 13 manen en afsluiting.

Welkom!