Bewust Zijn,  Rituelen,  Vrouw Zijn

Red Lemurian Healer

Ze staat op een rots, om haar heen is heel veel water, een oneindig grote Oceaan, sowieso is er heel veel water. De energie voelt heel anders dan de energie zoals die nu wordt ervaren hier op Aarde. Het voelt dunner, etherischer, ijler, puurder…veel minder vast dan nu.

Maar er is ook dreiging, donkerte, woeste wind….alsof er iets heel groots, dreigends, vernietigends onderweg is. En al heel dichtbij is…

Zij staat daar, op die punt, haar benen gespreid en haar blote voeten stevig op de aarde onder haar. Haar armen zijn gespreid naar boven gericht, handen geopend…ontvangend en dirigerend.

Haar haren en gewaad wapperen in de wind. En zij staat daar, weet dat zij daar heeft te staan en aan het werk is…heel hard aan het werk is… Het Werk dat gedaan dient te worden, nu het nog kan, terwijl de ondergang snel nadert….

Dan scheurt de aarde onder haar open en verdwijnt zij in de diepte…

Alles vergaat…de hele wereld vergaat… En zij wordt zowel ingesloten als opgenomen in het gesteente, in diepe lagen in de aarde. Net als de energie die zij daar naar toe heeft gekanaliseerd. De energie die alle zaadjes van Liefde, Wijsheid, Waarheid en Kennis bevat. Allesomvattend.

En dan is het Stil.

Her-inneren op Aarde

  • Verankeren
  • Bedding geven
  • Gronden

Het zijn termen die ik veel gebruik. Het verbinden met de Aarde. Het naar de Aarde brengen. De ziel uitnodigen diep in te dalen in het lichaam.

Bezieling en Her-innering door Belichaming…

Daar in de Aarde, in onze Lichamen, in ons Hart en onze Baarmoeder, in en doorhéén al onze cellen de Wijsheid weer op te halen. Her-inneren…

Weer te weten en te her-inneren. Zelfs als ik niet precies wéét wat ik dan weer weet of her-inner…

Red Lemurian Healer

Dit kristal is al een tijdje in mijn veld en nu ook fysiek bij mij geland. Verbonden met het Christusbewustzijn, sterk helend en zuiverend. Verruimt en opent het bewustzijn, helpt her-inneren en geeft een diepe verbinding met de Aarde, de Liefdevolle Moeder.

En oh wat houd ik van Moeder Aarde en het het Goddelijk Vrouwelijke! Wat is mijn toewijding en liefde voor haar en het vrouwelijk veld groot. Als een diepe eeuwenoude belofte, die ik iedere keer weer met hart en ziel nakom.

Deep into the Earth I go

Deep into the Earth I know

Deep into the Womb I go

Deep into the Womb I know

Hold my hand sister

Hold my hand…

De Red Lemurian Healer mag haar helende en her-innerende energie brengen in mijn behandelingen, o.a. tijdens Womb-massages en Borstweefselbehandelingen. Welkom!