Bewust Zijn,  Ceremonies,  Rituelen,  Sacred Union

Sacred Union

Dit kan er met je gebeuren als je je opent voor Sacred Union. En als je Lief dan een foto van je neemt….ziet die er zo uit…

Wat een prachtige reis hebben we gemaakt! Zo liefdevol en toegewijd… Zo bereid om helemaal de diepte in te gaan… Alles aan te kijken wat aangekeken wil worden. Alles te doorvoelen wat doorvoeld wil worden. Alles uit te spreken wat uitgesproken wil worden. Alles te bewegen wat bewogen wil worden. Alles los te trillen wat losgetrild wil worden. Alles te helen wat klaar is om geheeld te worden. Ieder voor zich én samen…

Sacred Union…de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf én met elkaar…waarbij de relatie een reflectie is van ons innerlijk landschap, onze innerlijke Sacred Union, en andersom.

Ongeveer een half jaar geleden kreeg ik een prachtige diepe realisatie, die sindsdien echt een anker in mijn systeem (en mijn relatie) is. Niet het inzicht zelf was nieuw, maar wel de ongelooflijke diepte er van, de diepte waarop het binnen kwam en ik het kon voelen en realiseren.

🌹 Ik zal mijzelf en mijn pad niet verlaten, uit angst om mijn Lief te verliezen.

Als ik op mijn sterfbed lig, wil ik niet net níet mijn leven geleefd hebben…niet nét gesjoemeld of een beetje vals gespeeld hebben…Wat uiteraard iets heel anders is dan geen rekening met elkaar houden of geen commitment naar de relatie. Uiteraard wel, juíst wel…geen spirituele by-pass uit bindingsangst. En niet vastklampen aan de relatie uit verlatingsangst…Niet in de diepte mijzelf verlaten… Daar kwam nog een andere realisatie bij…de andere kant van dezelfde medaille.

🌹 Ik kan/mag mijn Lief niet vragen zijn pad te verlaten, daar net níet trouw aan te zijn, uit angst om hem te verliezen.

Pas als ik hem helemaal vrij kan laten, in die zin dat er niet ergens nog een verborgen agenda in mij is…dat hij nog iets voor mij zou moeten fixen, een leegte of verdriet in mij zou moeten vullen of oplossen…mij nog bestaansrecht zou moeten geven…

Pas als de triggers in hem en mij er open en bloot mogen zijn, in het licht en de liefde van onze relatie, en zo in onszelf bedding, verzachting en heling kunnen vinden… Pas dan kan ik hem helemaal ontvangen…Pas dan kan ik hem helemaal zien voor wie hij is… Pas dan kan ik hem vol-ledig liefhebben…Dan kan er werkelijk Sacred Union plaatsvinden…

❤️ Love me, you, us with all my Heart, lieve schat! ❤️

P.S. Wil jij ook dieper inzicht realiseren in jouw patronen en diepste verlangens? Dat kan via een familie-opstelling/systemisch werk. Deze begeleiden Auke en ik zowel individueel als in een groep. Welkom!