Baarmoeder healing,  Ceremonies,  Rituelen,  Vrouw Zijn,  Wombhealing

The Circle of Life

The Circle of Life… Diep, diep, diep onder de indruk van het werk van vroedvrouwen en van doula’s, diepe dankbaarheid en bewondering voor de sisters die deze roeping hebben gevolgd…

Bedding te geven aan deze grootse transformatie, deze poort, deze initiatie…wetende wanneer ruimte te geven en wanneer te handelen.

(Vroeger wilde ik behalve juf en kapster ook kraamverzorgster worden…)

Nu ik eenmaal aan het schrijven ben, komt er een herinnering omhoog…

Tijdens de initiatie van mijn drum (de drum van de priesteres) een paar jaar geleden, werd mij helder dat een priesteres weet heeft van Hemel en Aarde, van Leven en Dood, van Licht en Donker. Dat is hoe het zich aan mij toonde…

Er vervolgens werd ik uitgenodigd om te drummen….had ik te drummen…..voor álle vrouwen die in het kraambed zijn overleden…Dat (nieuw) leven en dood zó dicht bij elkaar liggen…

Zó intens, zó overweldigend…dit diepe hartverscheurende verdriet te voelen, de verbijstering van deze vrouwen (en dus van íedere vrouw) te ervaren, hun naakte lichamen te zien…en het beeld dat zich aan mij toonde liet ook nog eens zien hoe (heel veel van) deze vrouwen niet geëerd waren…

Drummen, Kijken, Eren…

Drummen, Kijken, Eren…

Drummen, Kijken, Eren…

Deze plek ken ik zo goed….het getuige zijn, ‘íemand moet kijken…!’, in Liefde aanwezig blijven, krachtig en gegrond.

En dan is er ook de rust, de vrede, de wijsheid, het diepe weten…over Leven en Dood. En de oneindige Liefde en Compassie…een diepe buiging…❤️

The Circle of Life…