Ceremonies,  Vrouw Zijn,  Vrouwencirkel,  Zusterschap

ZUSTERS & ZUSTERSCHAP

️Wat betekent het om zusters te zijn? Wat is dat eigenlijk, zusterschap?

Een paar jaar geleden, tijdens een ceremonie, heb ik ten diepste ervaren en gevoeld dat álle vrouwen mijn zusters zijn… Ja écht, allemaal! De diepe realisatie dat we állemaal onderdeel uitmaken van het grote Vrouwelijk Veld.

We zijn verschillend…en toch ook weer niet zó verschillend. We nemen allemaal onze eigen unieke plek in. En daarin zijn we ook weer gelijk. We doen er allemaal toe, alle individuele bijdragen maken samen het geheel. We leveren allemaal onze bijdragen aan het weven van het Vrouwelijk Veld.

Één groot Veld….dus kan het niet zo zijn dat er ook maar één vrouw is die daar ‘niet bij hoort’. Het kan niet zo zijn dat er ook maar één vrouw geen zuster is…

Zusters zijn…

Dat was best een confronterende realisatie. Want ik kon op dat moment echt wel wat vrouwen bedenken die ik niet als zuster zag… Omdat ik me door haar verraden voelde. Omdat ik haar niet vertrouwde, me door haar gemanipuleerd of buitengesloten voelde…

Maar daar gaat het dus niet over als het over ‘zusters zijn’ gaat!

Ik kreeg ook te zien waar ik zelf mijn zusters heb verraden, korter of langer geleden…. Soms heel duidelijk en niet te ontkennen en soms op veel subtielere lagen. Door een man te verleiden terwijl ik wist dat hij een relatie had. Of door kwaad te spreken, te roddelen, over een andere vrouw. Me beter te voelen en op de ander neer te kijken. Door een bondje te sluiten en daarmee een andere zuster buiten te sluiten… Niet dat ik dat niet wist, maar ik had dat toch wel een beetje weggemoffeld, ergens in een donkere uithoek van mijn bewustzijn.

Nu ik dit opschrijf voel ik mijn hart bonken in mijn keel…ga ik dit echt delen? Bepaald niet iets waar ik trots op ben…

En toch…dit ten diepste aan te kijken en te erkennen is zó belangrijk. Het heeft me milder gemaakt en mijn hart verder geopend en verzacht.

Omdat ik kan zien van waaruit ik zelf bewoog. Vanuit onzekerheid en onveiligheid. Vanuit een gevoel van tekort en tekortschieten… Niet goed genoeg zijn, in de diepte geen bestaansrecht te ervaren. Niet écht geloven dat er plek voor mij is. Vanuit een eigen moederwond, een eigen zusterwond. En vanuit die plek van pijn…de pijn door te geven en zo in stand te houden.

Poeh….

Zusterwond

Dus óók de zusters die ik niet meteen als zusters ervaar, komen vanuit een plek van pijn, onzekerheid, afwijzing, of….

Door hen innerlijk af te wijzen droeg ik bij aan het vergroten van de zusterwond en daarmee aan de onveiligheid in het Vrouwelijk Veld. Wat niet inhoudt dat ik nu alles maar oké vind en geen grenzen heb. Zeker wel! Juist wel! Alles maar toedekken onder het mom van zusterschap levert zeker geen positieve en helende bijdrage aan het Vrouwelijk Veld. Het is superbelangrijk dat we ons uitspreken, begrenzen en gaan staan voor liefde, waarheid en zuiverheid.

En daarmee….hebben we ons in de eerste plaats te richten op onszelf. Heb ik me te richten op mijzelf…en dat vraagt een grote aanwezigheid en bereidheid. Om eerlijk te zijn…waar ben ik écht zuiver (voor zover ik met mijn huidige bewustzijn kan waarnemen) en waar wéét ik dat ik er eigenlijk net langs ga…omdat ik even geen zin heb om mijn eigen onzekerheid te voelen…

Maar zodra je er bewustzijn op hebt, heb je er naar te handelen, iedere keer weer! En dat komt steeds preciezer, steeds subtieler, steeds dieper…een prachtige helende reis!

Dus….álle vrouwen zijn mijn zusters!

Zusterschap

En wat betreft Zusterschap… Dat ervaar ik net wat anders dan ‘zusters zijn’.

Als alle vrouwen mijn zusters zijn, dan kan ik in potentie met alle vrouwen zusterschap ervaren. En zusterschap ervaar ik daadwerkelijk als ik met zusters heel bewust in dit veld kan bewegen. Als we samen in de diepte delen, als we kunnen genieten én ons getriggerd kunnen voelen in het contact met de ander en daar dan over in verbinding kunnen zijn. Voelend, onderzoekend, reflecterend.

Radical Honesty!

Onze geraaktheid en onzekerheid uit te spreken. De diepte in te kunnen gaan om op te halen welk deel in ons getriggerd wordt, daar bewustzijn op laten schijnen. Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze eigen kindsdelen, daar voor kunnen zorgen. En zo ons contact als zusters in zusterschap verder uitgezuiverd kan worden.

Zodat er steeds meer zuiverheid en liefde in een ieder van ons en daarmee door het Grote Vrouwelijk Veld kan gaan stromen.

Ja….dat is wel een heel groot verlangen… So sisters, let’s unite in Sisterhood!

Voel je ook de roep dieper in dit veld te willen verbinden, met je zusters, in zusterschap, dan is de Vrouwen-jaarcirkel 2024 wellicht iets voor jou…

Artwork: Celestial Moonfire