Baarmoeder healing,  Bewust Zijn,  Ceremonies,  Rite van de Baarmoeder,  Rituelen,  Vrouw Zijn,  Wombhealing

Magie

Het verschil tussen de magie van ons gekwetste innerlijk kind en de magie van het diepe vrouwelijk weten…

Gisteren begeleidde ik een Individuele Wombhealingceremonie & Rite van de Baarmoeder en tijdens het openen van de ceremoniële ruimte, het uitnodigen van

  • de krachten van de vier windrichtingen
  • Grootmoeder Maan
  • De Sterrenvolken
  • Moeder Aarde
  • De 13 Grootmoeders
  • Moeder Cacao

en het delen dat daarop volgde, werd me iets heel helder over magie… Namelijk het verschil tussen de magie van ons gekwetste innerlijk kind en de magie van het diepe vrouwelijk weten.

DE MAGIE VAN HET GEKWETSTE INNERLIJK KIND

De magie van het gekwetste innerlijk kind is een dissociatieve magie. Het is te pijnlijk om hier op aarde te zijn, te zwaar om te voelen. Vanuit angst ontstaat een weigering om te incarneren tot diep in ons stuitje. We zijn dan liever ‘boven’ en ‘buiten’, in andere frequenties en dimensies, dan hier met beide voeten op aarde. Het hart dat zo open staat en vanuit het grote verlangen naar Liefde (en geen pijn) wordt overal de magie gezien…zo wordt alles vergoeilijkt…dat alles precies is zoals het moet zijn, dat alles dat op je pad komt dienend is, dat je alles hebt te verwelkomen…en grenzen van jezelf en een ander niet worden bewaakt of gerespecteerd. Hoe kan dat immers als je ze niet voelt….of als je ze wel iets voelt, dreigt te voelen, komt daar meteen de laag van kinderlijke magie, ‘love &light’, overheen.

DE MAGIE VAN HET DIEPE VROUWELIJK WETEN

De magie van het diepe vrouwelijk weten is belichaamd, doorleefd, heeft haar voeten op de aarde én haar antennes in de kosmos. Komt voort uit een diepe Liefde voor Moeder Aarde en ál haar Kinderen, vanuit volle aanwezigheid in het Hart én de Baarmoeder. Samen met een geopend 3e oog en levendige aanwezigheid in de Yoni. En van daaruit een diepe buiging naar het Leven, naar Alles wat leeft. Een diep innerlijk weten dat niets los staat van elkaar, dat het één groot levend web is (zoals het web van mycelium ons ook zo mooi laat zijn), waarin alles met alles verbonden is. Eerbied, respect, overgave én handelen… Te weten dat we hier op Aarde gemanifesteerd zijn, geïncarneerd zijn, het hier ‘te doen’ hebben met al onze broeders en zusters hier op aarde (mensen, dieren, bomen, elementen, stenen…), zónder afgesloten te zijn van elkaar, van andere dimensies, van onze lichtbroeders en -zusters en van de Bron.

Zucht…voor mij een verademing om dit onderscheid zo helder te mogen zien, voelen, waarnemen. Deze ‘discernment’. Met mildheid voor de beweging die velen van ons hier in maken…ikzelf niet uitgezonderd.

Overigens….terwijl ik dit schrijf komt er een volgende realisatie binnen…want zoals je vanuit angst en trauma in de wereld van de magie van het gekwetste innerlijk kind kunt vluchten, zo kun je vanuit die zelfde angst en trauma je ook totaal afsluiten voor álle magie en verbinding…in de illusie leven dat alles afgescheiden is en er niets anders is dan materie…wat je niet ziet, bestaat niet…En zo mogen we allemaal onze weg vinden, ons pad bewandelen…thuiskomen in DE MAGIE VAN HET DIEPE VROUWELIJK WETEN…

Aho

Voel je je uitgenodigd door dit veld van diep vrouwelijk weten? Welkom bij een Cacao-ceremonie in Sisterhood, een Wombhealingceremonie of een Massage!