Bewust Zijn

“De maatschappij wordt steeds harder hoor!”

“Het wordt er echt niet leuker op, de maatschappij wordt alleen maar steeds harder. Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf. Kinderen worden ook steeds harder, die pesten elkaar zelfs dood. Je moet wel zorgen dat hij goed weerbaar is als hij straks naar school gaat.“

Advies

Dit goedbedoelde advies kreeg ik onlangs, doelend op mijn zoontje. Hij is een prachtig ventje, slim, lief, gevoelig, opgewekt en zoals het een driejarige betaamt trekt hij soms ook ongelooflijk zijn eigen plan (of ben ik juist degene die op zo’n moment haar eigen plan trekt….;-) ?).Ik kreeg dit advies in het bijzonder omdat mijn zoontje doof is. Hij heeft gehoorimplantaten, waardoor hij wel kan horen, maar lang niet zo goed als een horend kind. Volgens de persoon in kwestie zou hij dus extra goed voorbereid moeten worden om opgewassen te zijn tegen pesters en de harde wereld.

Nou geloof ik zeker dat het goed is aandacht te hebben voor zijn weerbaarheid. Dat is, denk ik, bij ieder kind goed. Maar niet zoals zij bedoelde: hem leren zich af te sluiten, te verharden, zich groter voor te doen dan hij zich voelt, zich te overschreeuwen, van zich af bijten. Kwaad met kwaad bestrijden. Nee, daar geloof ik niet in.

Liefdevolle weerbaarheid

Ik zou wensen dat hij inziet dat wat mensen over een ander zeggen, niets over die ander zegt en alles over henzelf. Dat de mensen die onze liefde het minst lijken te verdienen, onze liefde juist het hardst nodig hebben. Dat iedereen er naar streeft gelukkig te zijn en niet er naar streeft een ander ongelukkig te maken, ook al uit dat streven zich soms wel zo. Dat hij zich altijd met zijn eigen hart, zijn eigen kern kan verbinden en zo kan handelen vanuit liefde. Dat hij altijd zijn eigen licht kan laten schijnen en daarmee anderen kan aanmoedigen hetzelfde te doen. Zo wens ik dat hij weerbaar zal zijn.

Een nieuwe maatschappij

Ik geloof overigens helemaal niet dat de wereld steeds harder wordt. Ik zie wel een steeds grotere tweedeling. Eén deel dat vasthoudt aan het oude. Aan oude structuren, oude overtuigingen, oude systemen, oude energieën. En die werken steeds minder. Dus gaan die mensen steeds harder hun best doen, krampachtiger vasthouden en ja, verharden. Maar aan de andere kant zie ik juist steeds meer mensen die het anders willen én anders doen. Vanuit liefde, betrokkenheid, openheid, zachtheid, verbondenheid, saamhorigheid. Vanuit de nieuwe energie, vanuit een hogere trillingsfrequentie. En het zijn ook juist de kinderen die zich zo makkelijk verbinden met deze pure liefde. Sterker nog, zij zijn die pure liefde, staan in verbinding met hun pure kern. Daarom staan zij zo los van bestaande structuren, laten zij ons zien dat die niet meer werken.

Iedereen kan zelf kiezen met welke energie hij zich wil verbinden. Ja, jij ook! Wil jij onderdeel zijn van de groep die macht met macht bestrijdt? Of ben jij iemand die macht met (innerlijke) kracht bestrijdt? Toen ik het goedbedoelde advies kreeg, dacht ik vooral aan Ghandi: Be the change you wish to see in the world!

Wil je twee keer per maand mijn artikelen via mail ontvangen? Meld je dan hier aan!